News

gò công tiền giang

Tiền Giang: Đến năm 2020, phát triển thêm 10 cụm công nghiệp

205 Views

Tại Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 5 vừa qua, nhiều đại biểu quan tâm về các giải pháp để triển khai có hiệu quả chỉ tiêu xây dựng cụm công nghiệp (CCN) đến năm 2020 và những chính sách thu hút đầu tư CCN. Trả lời vấn đề này, Giám đốc Sở Công thương Ngô Văn Tuấn cho biết, để khai thác hiệu quả các nguồn lực về tài nguyên, lao động, thu hút nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực phát triển công nghiệp, ngày 11-7-2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2149 phê duyệt Đề án Tái cấu trúc ngành Công nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó, trên cơ sở đề xuất của các huyện, thành, thị, mỗi huyện, thành, thị phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 1 CCN. Do đó, đề án đề ra mục tiêu đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 14 CCN, trong đó xây dựng hoàn thiện 4 CCN hiện hữu (tổng diện tích 109 ha) và phát triển thêm 10 CCN (tổng diện tích khoảng 386 ha).
Đối với các CCN đang hoạt động, gồm: CCN An Thạnh (huyện Cái Bè) có diện tích 10 ha, CCN Tân Mỹ Chánh (TP. Mỹ Tho) 23,5 ha và CCN Trung An (TP. Mỹ Tho) 17,5 ha (3 CCN này đã lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp). Riêng CCN Song Thuận (huyện Châu Thành) diện tích phê duyệt 57 ha, đã lấp đầy 94,84% diện tích đất công nghiệp.

Đối với 10 CCN thành lập mới đến năm 2020, ngay khi đề án được phê duyệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tỉnh có liên quan và địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, trong đó hoàn chỉnh các nội dung có liên quan để làm cơ sở xúc tiến mời gọi đầu tư, đưa vào kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất của địa phương, tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện. Theo đó, đến nay có 4 CCN đã lập xong quy hoạch chi tiết 1/500, gồm: CCN Mỹ Lợi (TX. Gò Công) có diện tích 50 ha; CCN An Thạnh II (huyện Cái Bè) 35 ha; CCN Thạnh Tân (huyện Tân Phước) 50 ha; CCN Gia Thuận 1 (huyện Gò Công Đông) 50 ha. Còn CCN Tân Lý Đông (huyện Châu Thành) có diện tích 50 ha, UBND tỉnh đã chấp thuận và giao UBND huyện nghiên cứu phương án khả thi theo ý kiến đề xuất của một số nhà đầu tư đang xin triển khai đầu tư xây dựng. Tỉnh cũng giao 2 CCN cho các địa phương hoàn chỉnh hồ sơ lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng, gồm: CCN Hậu Thành (huyện Cái Bè) 25 ha; CCN Mỹ Phước Tây (TX. Cai Lậy) 50 ha. 3 CCN còn lại chưa triển khai, gồm: CCN Chợ Gạo (huyện Chợ Gạo) 36 ha; CCN Long Bình (huyện Gò Công Tây) 20 ha; CCN Mỹ Thuận (huyện Cái Bè) 20 ha.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Công thương phối hợp với các sở, ngành tỉnh hỗ trợ địa phương xử lý các khó khăn, vướng mắc; đồng thời tập trung thực hiện tốt một số giải pháp như: Mời gọi, huy động vốn đầu tư; nghiên cứu và ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển CCN; nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ tiếp xúc nhà đầu tư của UBND tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, giúp hỗ trợ các nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường đầu tư; giới thiệu, cung cấp tài liệu, danh mục dự án mời gọi đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh. Cùng với đó là hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh; mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại với các tỉnh trong vùng kinh tế, đặc biệt là với TP. Hồ Chí Minh và TP. Cần Thơ; hình thành thị trường vốn, liên kết, liên danh phát triển các ngành có lợi thế của tỉnh; vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách nhằm huy động tối đa mọi nguồn vốn; vận động dân cư và các doanh nghiệp tự đầu tư vốn sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình khuyến công quốc gia, từ chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn để hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng cần thiết làm cơ sở để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào CCN; kết hợp việc quy hoạch điện lực với phát triển các CCN đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong CCN; đồng thời cũng chú trọng một số giải pháp về đất đai.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh về việc lập Quy hoạch phát triển CCN tỉnh Tiền Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 để có định hướng giải pháp cụ thể triển khai cho từng CCN theo Nghị định 68 ngày 25-5-2017 của Chính phủ.
Nguồn: Báo Ấp Bắc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *